تصویر لودر
پایگاه اطلاع‌رسانی کانون بسیج رسانه شهرستان بافق
تشکیل پرونده اعضای دفتر بسیج رسانه بافق الکترونیکی شد / مدیران روابط عمومی اشخاص حقوقی نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند

تشکیل پرونده اعضای دفتر بسیج رسانه بافق الکترونیکی شد / مدیران روابط عمومی اشخاص حقوقی نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند

مدیر روابط‌عمومی دفتر بسیج رسانه شهرستان بافق از الکترونیکی شدن تشکیل پرونده اعضای این دفتر خبر داد و از مدیران روابط عمومی اشخاص حقوقی خواست نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.؛