تصویر لودر
پایگاه اطلاع‌رسانی کانون بسیج رسانه شهرستان بافق
نشست رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد با اعضای کادر کانون بسیج رسانه شهرستان بافق

نشست رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد با اعضای کادر کانون بسیج رسانه شهرستان بافق

نشست رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد با اعضای کادر کانون بسیج رسانه و اعضای کارگروه رسانه و فضای مجازی مجمع بسیجیان شهرستان بافق با موضوع تقویت و فعالیت تخصصی هیئت اندیشه‌ورز کانون بسیج رسانه این شهرستان برگزار شد.؛
اقدام بافق در برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر، الگویی برای سازمان بسیج رسانه کشور شد

اقدام بافق در برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر، الگویی برای سازمان بسیج رسانه کشور شد

رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد از بی‌نظیر بودن ظرفیت رسانه‌ای بافق خبر داد و گفت: با قدمی که در بافق برای برگزاری جشنواره ابوذر برداشته شد، قرار شد این اقدام شهرستان بافق به عنوان الگو در سال آینده در برنامه سازمان بسیج رسانه کشور قرار گیرد.؛