تصویر لودر
پایگاه اطلاع‌رسانی کانون بسیج رسانه شهرستان بافق
مدیران‌مسئول و مدیران‌عامل رسانه‌ها خط مقدم جریان‌سازی هستند / از همه افکار و امکانات برای خدمت به جامعه رسانه‌ای استفاده می‌کنیم

مدیران‌مسئول و مدیران‌عامل رسانه‌ها خط مقدم جریان‌سازی هستند / از همه افکار و امکانات برای خدمت به جامعه رسانه‌ای استفاده می‌کنیم

مسئول دفتر بسیج رسانه شهرستان بافق بر استفاده همه افکار و امکانات برای خدمت به جامعه رسانه‌ای شهرستان بافق تأکید کرد و مدیران‌مسئول و مدیران‌عامل رسانه‌ها را خط مقدم جریان‌سازی دانست.؛