تصویر لودر
پایگاه اطلاع‌رسانی کانون بسیج رسانه شهرستان بافق
نشست رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد با اعضای کادر کانون بسیج رسانه شهرستان بافق

نشست رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد با اعضای کادر کانون بسیج رسانه شهرستان بافق

نشست رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد با اعضای کادر کانون بسیج رسانه و اعضای کارگروه رسانه و فضای مجازی مجمع بسیجیان شهرستان بافق با موضوع تقویت و فعالیت تخصصی هیئت اندیشه‌ورز کانون بسیج رسانه این شهرستان برگزار شد.؛