رئیس شورای برنامه‌ریزی و دبیر برگزاری دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان بافق:
دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر بافق با تمرکز بر ارتقای کیفی آثار تولیدی رسانه‌ای برگزار می‌شود / «تعلیم و تربیت» ، «جمعیت و مهاجرت» و «بهداشت، سلامت و محیط زیست» محورهای دومین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان بافق