تصویر لودر
پایگاه اطلاع‌رسانی کانون بسیج رسانه شهرستان بافق

رسـانـه‌هـا و مـطـبـوعـات شـهـرسـتـان بـافـق

گزارش سازمانی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

| هفته نامه امین بافق |

| مشاهده مجوز |

مطابق اعلام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رسانه امین بافق دارای مجوز از سامانه جامع رسانه‌های کشور نمی‌باشد

| هفته نامه افق کویر |

| مشاهده مجوز |